Inexpres - Klima komore

Garancija kvaliteta

Višedecenijski rad zaposlenih i stručnih saradnika je rezultirao konstrukcijom novih klima komora za dimljenje i zrenje mesa. Svi ugradjeni materijali i podsklopovi imaju EUR1 što je olakšica za sve zemlje iz okruženja gde važe carinske olakšice. Faktički roba ide bez carine.

Prema raspoloživom prostoru stručni tim Inexpres-a Platičevo pravi proračune, tehničku dokumentaciju i daje predlog za izvodjenje radova sa najmanjim utroškom energije po jedinici datog proizvoda.

Da je to tako svedoči referenc lista u zadnjih godinu dana.

Ukoliko imate neko pitanje, treba Vam savet ili neka mašina slobodno nas kontaktirajte.